Latijn

Eminentissime Domine, Alphonsus Josephus Vleugels, actatis 21 annorum, meius parochianus et Julia Vermeulen, actatis 20 annorum, parochiana mea, matrimonium inire cupiunt. Obstat vero impedimentum consanquintatis secundi gradus acqualis, linea collateralis, ut ex addito schimate constat. Luare hummillime supplicant Eminentriae Vestrae ut ipsis dispensatia Sanctae Fedis Super illa impedimentia procuretur. Causae sunt : 1° dicituma et publice nota conversatio 2° Copula carnalis e qua proles concepta 3° Parentes behemeuter dicto matrimonia favent Testar, oratores, orthodoxae fidei cultores, tam pauperes ac miserabiles esse, ut nullam taxam solvere possint. Solvent tameu pro expensis romae faciendis 10 francos

Nederlands

Eminente Heer, Alphonsus Josephus Vleugels, die 21 jaar oud was, mijn parochiaan en Julia Vermeulen, 20 jaar oud, mijn parochiaan, staan ​​te popelen om te trouwen. De zijlijn, zoals blijkt uit het extra schisma, vormt een belemmering voor bloedverwantschap van de tweede graad. Aan Luare, verzoek zeer nederig Uwe Excellentie dat de dispensatie van de Heilige Fee kan worden verkregen op deze obstakels. De redenen zijn: 1° zeggen en publiek bekend gesprek 2° vleselijke verbintenis waaruit nakomelingen werden verwekt 3° Ouders zijn voorstander van huwelijken behemeuter zei ik getuig, redenaars, aanbidders van het orthodoxe geloof, dat ze zo arm en ellendig zijn dat ze geen belasting kunnen betalen . Ze zullen 10 francs betalen voor de kosten om Rome te maken

VertalenEngels.com | Hoe gebruik ik de vertalen Latijn-Nederlands?

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)