Latijn

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Symon, Dei gratia Nouiomensis ęcclesię atque Tornacensis episcopus, ęcclesię Sancti Quintini in Augusta Uiromandorum carissimis filiis Guerardo decano et ceteris canonicis, tam presentibus quam successuris, in perpetuum. Nos qui in domo Dei pastores constituti sumus ęcclesiis quibus Deo auctore presidemus, affectum caritatis pariter et effectum exhibere debemus. Sane debet unusquisque curam agere suorum et maxime domesticorum. Quamobrem dignum erat ut ęcclesię uestrę in qua ad clerum promotus sum et me in custodem suscepit aliquam de nostris beneficiis misericordiam caritatis affectu facere studeamus. Cui nimirum altare de Strahileto quod uidelicet eiusdem altaris persona decedente domino Rogero liberum in manu nostra redierat, pro anima nostrę matris Adę comitissę quę a seculo migrauerat et pro remissione peccatorum nostrorum ad perpetuos canonicorum usus contulimus et in perpetua libertate deinceps tenendum concedimus, saluo secundum antiquos usus sinodali et episcopali iure, salua episcopali et ministrorum suorum debita iusticia atque reuerentia. Placuit postmodum et eisdem fratribus Gerardo decano et omnibus concanonicis ut nostrum et eiusdem matris nostrę anniuersarium nobis in perpetuum concederent. Hoc etiam inuiolabiliter communi uoto communi assensu statuentes ut omnibus annis singulis ebdomadis in oportunis diebus tres missę pro animabus nostris et pro cunctis fidelibus Dei defunctis in ęcclesia Beati Quintini martiris sine intermissione celebrarentur. Porro ut illius nostrę largitionis et istius uestrę concessionis decretum firmum et inuiolabile futuris temporibus permaneret, placuit presenti pagina testibus subassignatis confirmari et tam nostro quam Beati martiris Quintini sigillo consignari, Hugone archidiacono nostro et clericis nostris assentientibus, capitulo Sancti Quintini nichilominus idipsum pari desiderio laudante et confirmante. Quisquis uero deinceps huic nostrę et uestrę diffinitioni contraire uoluerit, anathema sit donec satisfaciat. Signum Symonis Dei gratia Nouiomensis atque Tornacensis episcopi. S. Fulcheri Nouiomensis decani. S. Hugonis archidiaconi. S. Uualcheri thesaurarii. S. Haganonis cantoris. S. Arnulfi , Leuulfi presbiterorum. S. Benneri, Rogeri, Guidonis diaconorum. S. Haimerici, Odonis, Balduini, Roberti, Petri, Rainardi, Arnulfi canonicorum. S. Guerardi decani Sancti Quintini. S. Neuelonis subdiaconi. S. Roberti subdiaconi. S. Radulfi presbiteri canonici Sanctę Pecinnę. Actum anno incarnationis dominicę M° C° XX° IIII°, indictione II. Ego Hugo cancellarius subscripsi.

Nederlands

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Simon, bij de gratie van God, bisschop van de kerk van Noyon en van Doornik, van de kerk van Saint Quentin in Augusta, dierbaar voor de zonen van Gerard deken van de Uiromandi, en voor de andere kanunniken, zowel huidige als opvolger, voor altijd . Wij, die zijn aangesteld als herders in het huis van God van de kerken waarin we op gezag van God presideren, behoren zowel genegenheid als naastenliefde aan de dag te leggen. Iedereen zou voor zijn eigen mensen moeten zorgen en vooral voor zijn eigen gezin. Het was om deze reden dat het uw 'kerk' waardig was, waarin ik tot geestelijken werd gepromoveerd, en om mij als uw voogd te ontvangen, om te proberen enige vriendelijkheid en genegenheid voor onze vriendelijkheid te tonen. Aan wie inderdaad het altaar van Shelileto, dat blijkbaar, in de persoon van hetzelfde altaar na de dood van Sir Roger, vrij in onze hand was teruggekeerd, voor de ziel van onze moeder gravin, die van de wereld is heengegaan, en voor de vergeving van onze zonden hebben we verleend voor het eeuwige gebruik van de canons, de praktijk van het synodale en bisschoppelijke recht, onverminderd de gepaste gerechtigheid en het respect van zijn bisschoppelijke ministers en ministers. Later werd door dezelfde broers, Gerardus, deken en alle kanunniken, besloten dat ze ons de verjaardag van ons en die van onze moeder voor altijd zouden schenken.Dit ook onschendbaar verordend door de algemene instemming van de gemeenschappelijke gelofte, dat elke week op geschikte dagen drie missen voor onze zielen en alle overleden gelovigen van God zouden worden gehouden zonder ophouden elk jaar in de kerk van de zalige de martelaar Quintin. Om ervoor te zorgen dat het decreet van onze milddadigheid en die schenking voor toekomstige generaties stevig en onschendbaar blijven, is er bovendien besloten dat deze pagina moet worden bevestigd door de getuigen die zijn ondertekend en ondertekend door het zegel van de gezegende martelaar Quentin , Hugh onze aartsdiaken en onze geestelijkheid bevestigen: Maar wie tegen deze definitie van ons en de uwe in wil gaan, laat hem vervloeken totdat hij tevreden is. Gesigneerd bij de gratie van Simon Bisschop van Noyon en Doornik. S. Fulcher, deken van Nouiom. St. Hugh, aartsdiaken. S. Uualcheri, penningmeester. S. Hagen de zanger. St. Arnulf, priesters van Leuulf. S. Benneri, Roger en Guy van diakenen. S. Haimeric, Odo, Baldwin, Robert, Peter, Rainard, Arnulf van kanunniken. Saint Guerard, deken van Saint Quentin. S. Neuelon, onderdiaken St. Robert, subdiaken S. Ralph, kanunnik van Saint Pecinn. Uitgevoerd in het jaar van de menswording van onze Heer, M°C° 20° voor de vierde keer, indictie II. Ik, Hugh, kanselier, heb getekend.

VertalenEngels.com | Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)