Latijn

n nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Symon per misericordiam dei Tornacensis ac Nouiomensis episcopus Wluerico sancti Bauonis uenerando abbati suis que successoribus in perpetuum. Quia largiente domino pastoralis curę regimina suscepimus in pascendis ouibus christi uigilantiam adhibere gregem que domini cum debita sollicitudine confouere debemus. De regularibus ęcclesiis locis que religiosis maior nobis cura sollicitudinis incumbit quibus nimirum annuente domino et spiritualia ministrare et temporalia conferre subsidia nobis iniunctum est. Quam ob rem frater Wluerice sancti Bauonis abbas uenerabilis loci tui caritate atque laudabili religione considerata altare de Waterlos tibi et aecclesię tuę ad usus fratrum in perpetua deinceps libertate tenendum concedimus nostri que archidiaconi Roberti clericorum que nostrorum assensu presenti pagina testibus subassignatis confirmamus. Singulis anni episcopo Tornacensi et archidiacono siue eorum ministris pontificalia iura atque sinodalia tu et successores tui iuxta morem antiquum persoluetis debitam quoque reuerentiam pariter exhibentes. Presbiter qui ad uestrum arbitrium ibidem constituetur si idoneus fuerit ab archidiacono seu decano curam suscipiet quibus et ipse debitam perferat obedientiam. Hoc ut firmum uobis deinceps et inconuulsum permaneat episcopali auctoritate confirmamus atque sigilli nostri impressione signamus. Signum domni Symonis- episcopi. Signum Roberti archidiaconi. Signum Walteri abbatis sancti Amandi. Signum Arnaldi abbatis sancti Petri. Signum Albrici magistri. Signum Odonis Buffoit. Signum Hugonis de Roia. Signum Hunradi decani. Signum Bernardi decani. Actum Remis in consecratione nostra anno dominicę incarnationis millesimo- centesimo uicesimo III-cio indictione I-ma regnante rege Ludouico episcopante domno Symone Karolo Flandrensium marchiam gubernante. Signum Hugonis cancellarii.

Nederlands

n in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Simon werd, door de genade van de god van Doornik en bisschop van Noyon, geëerd als abt van Wlueric, abt van St. Bauon, en zijn opvolgers voor altijd. Omdat we tijdens de milddadigheid van de heer de regimes van pastorale zorg op ons hebben genomen, bij het weiden van de schapen van Christus, moeten we waakzaamheid schenken aan de kudde die de eigenaren met gepaste ijver moeten koesteren. We maken ons grote zorgen over reguliere kerken en religieuze plaatsen, waar we, zonder de toestemming van de Heer, zijn opgedragen zowel geestelijke als stoffelijke hulpmiddelen te dienen. Als resultaat, broeder Wluerice, de eerbiedwaardige abt van St. Bauonis, met de liefdadigheid en prijzenswaardige eerbied van uw plaats, laten we het altaar van Waterlos voor u en uw kerk worden gehouden voor de diensten van de broeders in eeuwige vrijheid. Elk jaar betalen u en uw opvolgers de pauselijke en synodale rechten van de bisschop van Doornik en de aartsdiaken of hun ministers, volgens de oude gewoonte, door ook het nodige respect te tonen. Een priester die daar naar uw keuze wordt aangesteld, zal, als hij gekwalificeerd is, zorg dragen voor de aartsdiaken of deken aan wie hij zelf de vereiste gehoorzaamheid zal onderwerpen. We bevestigen dit door bisschoppelijk gezag en we ondertekenen het met de afdruk van ons zegel. Het teken van heer Simon de bisschop. Het teken van aartsdiaken Robert.Teken van Walter, abt van St. Amand. Teken van Arnaud, abt van St. Peter. Het teken van Aubrey's meester. Het teken van Odo Buffoit. Het teken van Hugo de Roy Het teken van de deken van Hunradi. Het teken van Bernard Dean. De Remi werd uitgevaardigd in onze wijding in het jaar van onze Heer Menswording, in het 1e jaar van de regering van koning Lodewijk de Bisschop, onder het bewind van Sir Symone Charles van de Vlaamse mars. Het teken van Hugh kanselier

VertalenEngels.com | Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)